+420 605 219 538 info@petra-parmova.cz

Umění empatické práce s lidmi

Profesionálka v podpoře podnikatelů a péči o zaměstnance, zakladatelka Partea.cz

Vítám Vás na svém osobním webu. Kromě dvou „P“ v mém jméně a příjmení Vám nabízím další: profesionální přátelské personální poradenství, založené na více než 20 letech praxe. Snažím se o empatický přístup ke klientům a vnímání věcí v širších souvislostech. Řídím a rozvíjím vlastní firmu, zabývající se zejména personální a mzdovou agendou, včetně konzultačních služeb. Pracuji se všemi právními formami podnikatelů a společností. Neváhejte mě kontaktovat.

SLUŽBY

Oblasti, se kterými Vám pomohu:

Personalistika

administrativa, nábor, reorganizace, kompetence, vzdělávání…

Můj životopis obsahuje absolvované HR kurzy, avšak zaměstnance nevnímám jako pouhou zkratku v angličtině. Spokojení lidé nejsou zdrojem, ale alfou a omegou úspěchu jakéhokoliv snažení. Můj pohled na věc umožňuje tvořit skutečné týmy. O Vaše zaměstnance se umím starat komplexně, včetně povinné administrativy.

IT

orientace v účetních a personálních systémech…

Propaguji vyvážený pohled na moderní informační technologie, které by měly být efektivním nástrojem, ne samoúčelně vnuceným systémem. S elektronizací různorodých personálních a ekonomických evidencí mám reálnou zkušenost. Nepracuji jako dealer žádného konkrétního softwaru, takže se můžete spolehnout na mé rady.

Ekonomika

mzdy, účetnictví, daně, odvody, financování, rozpočty, zakázky…

K chodu organizací se vztahuje spousta ekonomické agendy. Byť lidé musejí vždy zůstat důležitějšími než účetní položky, disponuji rozsáhlým finančním know-how, díky kterému provozům rozumím i z pohledu čísel. Sleduji legislativní změny, kterým obor podléhá, takže Vám dokážu výrazně ulehčit profesní život.

Rozvoj

vize, poradenství, koncepce

Kam směřovat, tak zní důležitá otázka, kterou by si měl klást každý. Na budoucnost svého podnikání nemusíte být sami, když využijete mnou navržených řešení, podložených rozsáhlou praxí. Pomáhám Vašemu porozumění vlastním potřebám. Věřím, že uvidíte výsledky, vyhýbám se mlácení prázdné slámy za přemrštěné honoráře.

Management

vedení, procesy, projekty, strategie, metodiky, marketing, koučink…

Každý projekt by měl být kvalitně řízený. Využijte mé praxe v zavádění inovací a tvorbě metodik. Umění managementu jsem se věnovala také teoreticky, rozsáhlým studiem tématu. Manažerské trendy musejí být uplatňovány s rozmyslem a se zřetelem na místní odlišnosti. Skutečně se zajímám o to, co a jak podnikáte.

Tip: Ověřené reference za mou práci v daných oborech naleznete na mém profilu v rámci profesní sociální sítě LinkedIn.

 
Moje klíčové pracovní zkušenosti:

nyní

vlastní podnikání
řešení na míru v oblasti personalistiky

4 roky

neziskový sektor
manažerka
členka správní rady

6 let

státní příspěvková organizace
provozně ekonomická náměstkyně
vedoucí ekonomického úseku
personalistka
mzdová účetní

11 let

firmy
samostatná účetní
administrativní pracovnice

Klienti, nadřízení a přátelé na mně oceňují:

…že práci nedělám s nechutí.

…že dodržuji dohody.

…že umím naslouchat.

…že se vyjadřuji srozumitelně.

…že vždy kopu za společnou věc.

…že se soustředím na řešení.

…že radím taktně a vstřícně.

…že jsem zvyklá dělit se.

…že tiším problémy.

Co by Vás ještě mohlo zajímat?

Ve volném čase se věnuji například čtení nebo cyklistice. Dobře se cítím v zahradách a přírodě obecně. Naším společným tématem pro krátké rozptýlení při odborné konzultaci může být také auto, jsem aktivní řidička. Znáte pocit svobody při jízdě?
Moje oblíbené místo

Přestože moje podnikání má celorepublikovou působnost, jsem valašskou patriotkou. Tento region vyniká krásou krajiny a lidovými tradicemi. Podílela jsem se na chodu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Diakonie ve Valašském Meziříčí. Snažím se o společensky odpovědný přístup k profesi a životu obecně. Podporuji organizace se sociálním rozměrem činnosti.

Těším se na Vaše otázky a přání!

Případné setkání můžeme domluvit telefonicky (+420 605 219 538), e-mailem (info@petra-parmova.cz) nebo prostřednictvím kontaktního formuláře vpravo.

Bc. Petra Parmová, IČO 64141063
Jiřího Wolkera 1045
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kontaktní formulář

5 + 15 =